Aktuality

Odpolední kurzy pro veřejnost

Odpolední prezenční kurzy pro veřejnost začnou opět v únoru 2022. Po vyplnění přihlášky na našich webových stránkách (sekce "Naše nabídka") Vám potvrdíme registraci. Poté pozveme začátečníky na úvodní schůzku a nezačátečníky na rozřazovací test. Předběžný termín těchto setkání je úterý 1.února 2022. 

Cambridge Exams - rok 2022

Jazykové zkoušky Cambridge English (KET, PET, FCE) proběhnou v sobotu 14.05.2022 v Rumburku. Přihlášky je třeba odevzdat do 31.03.2022. Přihlášky Vám zašleme a bližší informace Vám poskytneme na vyžádání.   

Termíny zkoušek ÖSD v roce 2022

Termín jazykových zkoušek Österreichisches Sprachdiplom (úrovně A1 až B2) v Rumburku je 28.05.2022. Přihlášky je třeba odevzdat do  10.4.2022. Neváhejte, přihlaste se u nás ke zkoušce a získejte s námi jeden z certifikátů Sprachdiplom! Přihlášky Vám zašleme a bližší informace poskytneme na vyžádání.     

Akreditované kurzy pro školy (DVPP)

Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. MSMT-27703/2020-1 ze dne 30.06.2020 byla naše škola akreditována k provádění vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (zákon 563/2004 Sb.). Nabízíme roční jazykové kurzy pro učitele angličtiny v ČR. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu v rámci DVPP.