Ceník

Ceník 

výukové aktivity (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština)

Název aktivity

Cena

Cena zahrnuje

Poznámka

Odpolední semestrální kurz

Kč 2200,--

kurzovné za semestr (září-leden nebo únor-červen)

Cena zahrnuje DPH 21 %. Počty žáků nejméně 9 (90 minut výuky týdně) nebo 6 (60 minut výuky týdně). Při platbě kurzovného na celý rok sleva 5%! 

Roční kurzy pro podniky a organizace

15 200,--

40 vyuč. jednotek za semestr

Cena platí při úhradě za celý semestr předem. Při zpětné fakturaci činí cena za vyuč. jednotku 400 Kč. Cena bez DPH 21%.

Víkendový pobyt pro podniky

Kč 7000,--

kurzovné za skupinu - 18 hodin výuky

Ubytování a stravu si hradí účastníci individuálně. Cena bez DPH 21%.

Individuální výuka

Kč 350,--

1 vyučovací jednotka

Cena platí při objednávce 10 vyučovacích hodin. Množstevní slevy dle dohody. Cena bez DPH 21%

 

Ceník mezinárodních zkoušek 

Zkouška

Cena

KET

2500 Kč

PET

2700 Kč

FCE

4300 Kč

CAE

4500 Kč

Kompetenz in Deutsch A1

1320 Kč

Kompetenz in Deutsch A2

1452 Kč

ÖSD Zertifikat A1

2310 Kč

ÖSD Zertifikat A2

2640 Kč

ÖSD Zertifikat B1

2970 Kč

ÖSD Zertifikat B2

3300 Kč

 

Překladatelské služby (angličtina, němčina)

Ceny jsou orientační - je možno je modifikovat (s výjimkou úředních překladů) na potřeby zákazníka. Ceny nezahrnují DPH 21%.

Služby

Cena

Úřední překlad z jazyka i do jazyka

Kč 350,--/strana textu

Odborný překlad

Kč 270,--/strana textu

Obecný překlad

Kč 220,--/strana textu

Příplatek za rychlost

100% do druhého dne

Tlumočení (cena nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování apod.)

350 Kč/hodina tlumočení

 

Platební podmínky - odpolední semestrální kurzy

Platba zálohy 1000,-Kč nejpozději v den konání testu na místě.

Poplatek za vstupní test nově příchozích studentů 100,- Kč (po nastoupení do kurzu se stává součástí kurzovného). Studenti navazujících kurzů tento poplatek nehradí!

Doplatek kurzovného nejpozději do konce září / února. Po nástupu do kurzu a zahájení výuky se kurzovné nevrací.

Platby kurzovného provádějte převodem na účet 107-5594260207/0100, vedený u Komerní banky, a.s.

Platby poplatků za jazykové zkoušky provádějte převodem na účet 107 – 7134030207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.  

Variabilním symbolem platby je rodné číslo uvedené v přihlášce, pokud není dohodnuto jinak.