Ceník

Ceník 

výukové aktivity (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština)

Název aktivity

Cena

Cena zahrnuje

Poznámka

Odpolední kurz pro veřejnost

od Kč 2200,--

kurzovné za semestr (září-leden nebo únor-červen)

Počty žáků nejvýše 8 

Roční kurzy pro podniky a organizace

16000,--

40 vyuč. jednotek za semestr

Cena bez DPH 21%.

Víkendový pobyt pro podniky

Kč 7000,--

kurzovné za skupinu - 18 hodin výuky

Ubytování a stravu si hradí účastníci individuálně.

Individuální výuka

Kč 350,--

1 vyučovací jednotka

Cena platí při objednávce 10 vyučovacích hodin. Množstevní slevy dle dohody.

Příměstský tábor pro děti 2022

Kč  3300,--  

5 dní

dopolední výuka jazyka hrou (4 hodiny)

plnohodnotný oběd 

odpolední pohybové aktivity 

cena platí při minimálním počtu 10 dětí ve skupině 

 

Ceník mezinárodních zkoušek 

Zkouška

Cena

KET

2650 Kč

PET

2850 Kč

FCE

4450 Kč

CAE

4650 Kč

Kompetenz in Deutsch A1

1400 Kč

Kompetenz in Deutsch A2

1500 Kč

ÖSD Zertifikat A1

2700 Kč

ÖSD Zertifikat A2

3250 Kč

ÖSD Zertifikat B1

3550 Kč

ÖSD Zertifikat B2

4000 Kč

 

Překladatelské služby (angličtina, němčina)

Ceny jsou orientační - je možno je modifikovat (s výjimkou úředních překladů) na potřeby zákazníka. Ceny nezahrnují DPH 21%.

Služby

Cena

Úřední překlad z jazyka i do jazyka

od Kč 380,--/strana textu

Odborný překlad

Kč 290,--/strana textu

Obecný překlad

Kč 240,--/strana textu

Příplatek za rychlost

100% do druhého dne

Tlumočení (cena nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování apod.)

400 Kč/hodina tlumočení

 

Platební podmínky - odpolední kurzy pro veřejnost

Platba zálohy 1000,-Kč nejpozději v den konání testu na místě.

Poplatek za vstupní test nově příchozích studentů 100,- Kč (po nastoupení do kurzu se stává součástí kurzovného). Studenti navazujících kurzů tento poplatek nehradí!

Doplatek kurzovného nejpozději do konce září / února. Po nástupu do kurzu a zahájení výuky se kurzovné nevrací.

Platby kurzovného provádějte převodem na účet 107-5594260207/0100, vedený u Komerní banky, a.s.

Platby poplatků za jazykové zkoušky provádějte převodem na účet 107 – 8480750287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.  

Variabilním symbolem platby je Vaše klientské číslo, které Vám přidělíme při potvrzení přihlášky, pokud není dohodnuto jinak.